Wróć

SHELL CORENA S2 P 150 (20L)

Samochód w ilości magazynowej Produkt jest w magazynie
Kategoria: Oleje
Zapytaj o produkt

+
Cena brutto: 427,55 (w tym VAT: 79,95 )

POPRZEDNIA NAZWA PRODUKTU

Shell Corena P

 

OPIS

Shell Corena S2 P to wysokiej jakości olej do tłokowych sprężarek powietrza o doskonałych właściwości smarnych w warunkach wysokich ciśnień panujących w kompresorach tłokowych. Odpowiedni do zastosowania w większości sprężarek tłokowych przy temperaturach na wylocie sięgających 2200C i w podwyższonych ciśnieniach.

- Niezawodna ochrona
- Zastosowania standardowe

 

 

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI


· Długi czas życia oleju – redukcja kosztów utrzymania

Shell Corena S2 P umożliwia w niektórych zastosowaniach wydłużenie okresów między konserwacjami zaworów wylotowych i tłoków w sprężarce. Sprężarki mogą być utrzymywane w ruchu przez znacznie dłuższy okres czasu pracując ze stałą, wysoką wydajnością. Umożliwia osiągnięcie wydłużonych interwałów wymiany dzięki zapobieganiu tworzeniu się osadów węglowych oraz laków na zaworach i tłokach w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia.
· Znakomite zabezpieczenie przed zużyciem
Shell Corena S2 P zapewnia efektywną ochronę wewnętrznych metalowych części sprężarek przed korozją i zużyciem. Umożliwia to wydłużenie czasów eksploatacji krytycznych podzespołów, takich jak łożyska i tłoki.
· Efektywna praca systemów
Shell Corena S2 P zapobiega tworzeniu się osadów węglowych oraz laków na zaworach i tłokach w wysokich temperaturach i ciśnieniach. Osady i laki mogą powodować poważne uszkodzenia sprężarek, obniżenie ciśnienia roboczego oraz zwiększenie kostów eksploatacji. Dodatkowo Shell Corena S2 P bardzo dobrze separuje wodę zapobiegając przyspieszonej korozji i umożliwiając łatwe jej usunięcie z układu.
· Poprawa bezpieczeństwa pracy
W układzie wylotowym sprężarki mogą pojawiać się zanieczyszczenia tj. cząstki rdzy, rozproszone cząstki zanieczyszczeń węglowych, które w połączeniu z ciepłem pochodzącym z cyklu sprężania mogą powodować zagrożenie wybuchem lub pożarem. Skład produktu Shell Corena S2 P znacznie minimalizuje to zjawisko.

 

 

ZASTOSOWANIE


· Tłokowe sprężarki powietrza
Olej Shell Corena S2 P jest odpowiedni do stosowania w przemysłowych sprężarkach tłokowych pracujących przy temperaturach powietrza na wylocie do 2200C.
· Sprężarki zapewniające powietrze do oddychania
Olej Shell Corena S2 P może być stosowany w sprężarkach zaopatrujących w powietrze do oddychania po wprowadzeniu dodatkowo systemu czyszcząco-filtrującego zapewniającego odpowiednią jakość powietrza.

 

 

SPECYFIKACJE I DOPUSZCZENIA


· DIN 51506 VBL
·ISO 6743-3A L-DAB
·ISO 6743-3A-L DAA normalne obciążenia

 

 

KOMPATYBILNOŚĆ I MIESZALNOŚĆ


· Kompatybilność z uszczelnieniami

Olej Shell Corena S2 P jest kompatybilny z uszczelnieniami przewidzianymi do użycia w kompresorach powietrza.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ŚRODOWISKA


· Bezpieczeństwo pracy

Shell Corena S2 P nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemysłowej.
Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć olej wodą z mydłem.
· Ochrona środowiska
Zużyty olej należy przekazać do autoryzowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającej stosowne zezwolenia.
Nie wylewać do gleby, wód powierzchniowych ani kanalizacji.

Zobacz także


Cena brutto:
464,00 546,00

Cena brutto:
127,00 190,00

Cena brutto:
224,00 300,00

Cena brutto:
205,00 241,00